Interviews and Opinions
Interviews and Opinions

‘තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක්’ කෘතිය පිළිබඳ කතාබහක්

පහත දැක්වෙන්නේ, සසංක පෙරේරා සහ ඉන්දු ගමගේ විසින් පරිවර්තනය කර සංස්කරණය කළ ‘තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක්: ජලාල් අද්-දින් මුහම්මද් රූමි ගේ තෝරාගත් කවි’ කෘතිය පිළිබඳව පරාක්ටම ඒකනායක සසංක පෙරේරා සමග කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවයි. පරාක්‍රම ඒකනායක: ජලාල් අද්-දින් මුහම්මද් රූමි ඉස්ලාමීය කවියා සිංහල පාඨකයින් කියවන මුල් අවස්ථාවේ මේ කවියා පිළිබඳ කෙටි හැදින්වීමක් කරන්න පුලුවන්ද? සසංක […]

Interviews and Opinions
Interviews and Opinions

‘තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක්’ කෘතිය පිළිබඳ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපරැක්කේ සිරි සුධම්ම හිමියන් ගේ අදහස් දැක්වීම

සසංක පෙරේරා සහ ඉන්දු ගමගේ විසින් සංස්කරණය කළ ‘තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක්‘ කෘතිය පිළිබඳ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අපරැක්කේ සිරි සුධම්ම හිමියන් ගේ අදහස්:

Interviews and Opinions
Interviews and Opinions

21 වන සියවසේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජයීය විද්‍යාවන්ගේ හා මානව ශාස්ත්‍රවල තත්ත්වය

~ සසංක පෙරේරා, දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලය, නව දිල්ලිය (මේ රචනය 2020 නොවැම්බර් 5 වන දින ‘රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යා 2020 සමුළුවේදී’ පැවැත් වූ මුඛ්‍ය දේශනයේ සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙම දේශනයේ පළමු කොටස 2017 දෙසැම්බර් 20 වන දින කොළඹ සමාජයීය විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ උසස් අධ්‍යයනය සඳහා වූ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ 4 වන […]

Interviews and Opinions
Interviews and Opinions

Situating Social Sciences and Humanities in Sri Lanka in the 21st Century

The keynote address delivered via Zoom at the ‘Ruhuna University International Conference on Humanities and Social Sciences 2020’ on 5 November 2020 at University of Ruhuna, Matara, Sri Lanka. The first part of this presentation draws heavily from the keynote address delivered at the 4th Annual Research Symposium of National Centre for Advanced Studies in […]

Interviews and Opinions
Interviews and Opinions

Decolonial Options and Artistic/AestheSic Entanglements: An Interview with Walter Mignolo

Decolonial Options and Artistic/AestheSic Entanglements:[i] An Interview with Walter Mignolo (This interview was initially published in Decolonization: Indigeneity, Education & Society, Vol. 3, No. 1, 2014, pp. 196-212. It is re-published in ‘TAP Interviews’ under a Creative Commons agreement. In it, Rubén Gaztambide-Fernández of the Ontario Institute for Studies in Education at University of Toronto […]