තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක්: ජලාල් අද්-දින් මුහම්මද් රූමිගේ තෝරා ගත් කවි

AUTHOR: සසංක පෙරේරා සහ ඉන්දු ගමගේ (පරිවර්තනය සහ සංස්කරණය)
FORMAT: මෘදු කවරය සහිතව
AVAILABILITY: ප්‍රථම මුද්‍රණය, තම්බපණ්ණි 2022 – දැන් මිලදී ගන්න

තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක් කෘතිය 13 වැනි සියවසේ ජීවත් වූ ජලාල් අද්-දින් මුහම්මද් රූමිගේ තෝරා ගත් කවි 150 ක සිංහල පරිවර්තන එකතුවකි. මූලික වශයෙන් පර්සියානු බසින් කාව්‍යකරණයේ යෙදුනු රූමි වර්තමානය වන විට ගෝලීය කවියෙක් බවට පත් ව ඇත. ඔහුගේ කවි ලොව භාෂා භාෂා ගණනාවකට මේ වන විට පරිවර්තනය වී ඒ පිළිබඳ ගෝලීය කතිකාවක් බිහිවී තිබුන ද ඔහුගේ කවි පිළිබඳ පුලුල් සංස්කෘතික සංවාදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන තුරු සිදු වී නොමැත. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ඔහුගේ කවි හෝ ඒ පිළිබඳ ගෝලීය වශයෙන් පළවී ඇති විචාර කිසිවක් සිංහලෙන් පලවී නොතිබීමය. තුටින් පිරී ගිය එක් මොහොතක් කෘතිය මගින් මේ අඩුව පිරවීමේ පුලුල් බුද්ධිමය-සංස්කෘතික ව්‍යායාමයේ ප්‍රථම අදියර සනිටුහන් කරයි.

Author
සසංක පෙරේරා නව දිල්ලියේ දකුණු ආසියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්යවරයෙකු වන අතර ඉන්දු ගමගේ ශ්‍රී ලංකාවේ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා පුහුණු අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරියක වේ.